De dojo regels (Dojo kun) gelden voor alle deelnemers, leerlingen, ouders/verzorgers/gasten en leraren/trainers van ShoShin.

Om de trainingen zo goed mogelijk te laten verlopen vragen wij je de dojo regels goed door te lezen en je eraan te houden.

Dojo betekent de oefenruimte waar krijgskunsten en vechtsporten worden beoefend.

De vijf Dojo kun regels van Funakoshi (grondlegger van het karate)

Het woord ‘hitotsu’ dat steeds aan het begin van een regel wordt gebruikt betekent ‘één’. Funakoshi wilde hiermee aangeven dat er geen volgorde in de vijf leefregels is. De regels verwijzen naar de geestelijke ontwikkeling van de leerling op het gebied van zijn relatie met zichzelf, zijn omgeving, zijn streven, etiquette en geweldloosheid.

 • Streef ernaar je karakter te vervolmaken (Hitotsu, Jinkaku Kansei ni Tsutomoru Koto)
 • Streef naar eerlijkheid en oprechtheid (Hitotsu, Makoto no Michi o Mamoru Koto)
 • Oefen met inzet en doorzettingsvermogen (Hitotsu, Doryoku no Seishin o Yashinau Koto)
 • Respecteer anderen en hun bezittingen (Hitotsu, Reigi o Omonzuru Koto)
 • Onthoud je van brutaal en gewelddadig gedrag (Hitotsu, Kekki no Yu o Imashimuru Koto)

De dojo kun opgesteld door grondlegger Funakoshi zijn leidend. Daar hebben we de volgende invulling aan gegeven.

Erecode van de vechtkunst

“Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

Gedragsregels voor de deelnemers, ouders/verzorgers/gasten en trainers

 • Iedereen die traint wordt geacht de dojo-kun en de erecode te kennen en zich daaraan te conformeren;
 • Aanwijzingen van de (assistent-)trainer moet altijd worden opgevolgd;
 • Bij ziekte of uitval van de lessen vanuit de organisatie word je zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt zo snel mogelijk een passende oplossing gezocht;
 • Omkleden geschiedt zoveel mogelijk in de kleedkamer;
 • In dit gebouw ben je te gast, gedraag je daar ook naar. Dus niet schreeuwen en niet rennen door de hal, gang of de kleedkamer;
 • Houd rekening met andere huurders in het pand;
 • Het gebruik van mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de oefenzaal en tijdens de lessen;
 • De voertaal is Nederlands of bij uitzondering Engels;
 • Iedereen zorgt ervoor dat verhuizingen, nieuwe telefoonnummers en e-mailadressen tijdig worden doorgeven via de e-mail (info@shoshin.nl);
 • Het is ten strengste verboden te roken en alcohol te drinken in het gebouw;
 • Discriminatie, (seksuele) intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor social media en kunnen aanleiding zijn voor sancties (bijvoorbeeld ontzegging van het lidmaatschap);
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het gebouw zijn niet toegestaan en zullen direct leiden tot een nader te bepalen schorsing;
 • Handel en gebruik van doping/stimulerende middelen zijn op onze sportschool niet toegestaan;
 • Wapenbezit is ten strengste verboden en kan leiden tot aangifte bij de politie;
 • Bij diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie;

Praktisch

 • Je bent bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig;
 • Voor de les naar de WC, niet tijdens de les (tenzij medische noodzaak);
 • Neem zo weinig dure spullen mee naar de les. Laptops etc kan je meenemen naar de dojo;
 • Eten en drinken is niet toegestaan in de dojo (bidon met water is toegestaan, mits dit past binnen de training. Alleen drinken op aanwijzing van de trainer);
 • Het is niet toegestaan de dojo te betreden als de trainer nog niet aanwezig is of de deur is gesloten. Je wacht buiten de dojo in de hal totdat de trainer de deur open doet;
 • Kom niet de mat op met buitenschoenen;
 • Houd de dojo, kleedkamers, toiletten en de kantine schoon;

Hygiënische en veiligheidsvoorschriften

 • Een karateka (sporter) dient schoon en vrij te zijn van nare luchtjes;
 • Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt en schoon zijn om verwondingen te voorkomen met alle gevolgen van dien (bijv. verwondingen, littekens, ruzies);
 • Bestaande wondjes of tijdens de les ontstaande wondjes verbinden en eventuele bloed van de vloer verwijderen;
 • Draag geen sieraden tijdens de les zoals armbandjes, oorbellen, kettinkjes, horloges of scherpe voorwerpen zoals haarspelden. Sieraden die niet uit-/afgedaan kunnen worden moeten afgeplakt worden met een pleister of tape (zelf meenemen);
 • Als je lang haar hebt, bind je voor de les je haren naar achteren. Gebruik hiervoor een zachte haarband of elastiek

Gezondheid en blessures

 • Deelname aan de lessen is alleen toegestaan als de gezondheidstoestand van de deelnemers dat toelaat;
 • Mocht je niet lekker zijn of een blessure hebben, meld dit dan aan de leraar;
 • Bij besmettelijke ziekten (voetschimmel, krentenbaard, waterpokken, griep etc) is deelname verboden;

Omgang met jezelf en elkaar

 • Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau), ook buiten en in de kleedkamer;
 • Van iedereen verwachten we een positieve instelling, zowel ten aanzien van jezelf maar ook een positieve instelling naar de medemens(en);
 • Je blijft altijd sportief, ook al zijn anderen dat niet altijd;
 • Spreek elkaar kalm en duidelijk aan op onsportief en/of wanordelijk gedrag;
 • De aanwijzingen van de (assistent-)trainer moeten respectvol worden uitgevoerd. Praat tijdens de les niet met elkaar als er iets wordt uitgelegd;
 • Maak geen onnodig lawaai tijdens de les, dit verstoort de les en de concentratie van de overige leerlingen;
 • Iedereen moet met iedereen kunnen samenwerken, ook al is de ander niet je vriend;
 • Ruzies of conflicten kunnen natuurlijk altijd ontstaan, maar worden vreedzaam opgelost;
 •  Vergissen is menselijk en fouten maken mag. Probeer je wel te verbeteren;
 • Ben je te laat, heb je lange nagels of gedraag je je ongepast, dan maak je voor de volgende keer een kleurentekening  van bijvoorbeeld een ‘karatemonster met lange nagels’ of dat te laat;

Karate-gi en obi (= karatepak en band)

 • Gi dient schoon en vrij te zijn van nare luchtjes;
 • Netjes gestreken of gladgestreken gi (dus niet verfrommeld uit de wasdroger);
 •  Juiste lengte (niet te klein en niet te groot);
 • Geen gaten en/of scheuren etc;
 • Geen logo’s van andere sportscholen (tenzij je gast bent);
 • Leerling moet zo snel mogelijk leren zelf zijn band te knopen (dus niet door ouders of andere leerlingen te laten knopen);
 • Dames dragen een wit shirt onder hun gi met een gesloten hals);

 Beschermers etc

 • Juiste protectie is verplicht (in ieder geval goed passende mondbeschermer, vuistbeschermers, evt. tok) om letsel etc te voorkomen;
 • Zorg ervoor dat je karatebeschermers altijd bij je hebt en klaar hebt liggen in de dojo;
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de deelnemer;
 • Heb je niet de juiste beschermers (bij je), dan kan het zijn dat je niet mee kunt doen met (bepaalde onderdelen van) de les;
 • Wij adviseren om geen bril, gehoorapparaten, beugels etc. te dragen tijdens de training en activiteiten. Mocht je hier wel mee gaan trainen dan is dit geheel op eigen risico;
 • Er wordt respectvol en veilig omgegaan met je karatepak (gi), banden (obi), wapens en overige karate hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld schopkussens;

Gedragsregels voor de (assistent-)trainer en dojo-assistent

 • De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de trainingen en voor de trainingsmaterialen;
 • De assistent-leraar ondersteunt de hoofdtrainer en geeft instructie aan leerlingen. De dojo-assistent ondersteunt de trainers tijdens de lessen en tussen de lessen door en volgt hun instructies op;
 • Elke trainer heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders;
 • Elke trainer brengt leden passie bij voor de krijgskunsten;
 • Elke trainer zorgt dat de oefenruimte na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen;
 • Elke trainer ziet de meerwaarde om krijgskunst en vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van de deelnemers;
 • Elke trainer creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen;
 • Elke trainer houdt gebruik van doping en stimulerende middelen tegen;
 • Elke trainer behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau;
 • Elke trainer heeft aandacht voor fair play;
 • Elke trainer gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de deelnemers;
 • Elke trainer ziet er op toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uitstaan;
 • Elke trainer zorgt er voor de huis- en gedragsregels door iedereen na geleefd worden;
 • De hoofdtrainer heeft het recht bij wanordelijk gedrag een leerling de deelname of de toegang tot de les te ontzeggen. De directie heeft het recht om bij wanordelijk gedrag in en/of buiten de dojo toegang tot de dojo voor onbepaalde tijd te ontzeggen;
 • Elke trainer stelt zich open voor feedback van leerlingen en ouders/verzorgers;

De ouder/verzorger:

 • Mag de les bijwonen op de aangegeven kijklessen. Wel met gepaste stilte en zonder bemoeienis van de les;
 • Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen;
 • Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd;
 • Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd (via telefoon, email, sms of whatsapp);
 • Spreekt zoon/dochter aan op eventueel wangedrag;
 • Spreekt andere kinderen aan op wangedrag, wanneer ouderlijk toezicht ontbreekt;
 • Bemoeit zich niet met de trainingsvisie, lessen en aanpak tijdens de lessen;
 • Gedraagt zich sportief richting organisaties, scheidsrechters, coaches, deelnemers en ouders op wedstrijden, examens, trainingen etc.;

 Dojo-etiquette

 • Wanneer je de dojo binnenkort of verlaat maak je een buiging naar de erewand;
 • Ben je te laat, loop dan niet zomaar de les binnen. Ga dan in stilte i.v.m. veiligheid en dojo-etiquette op je knieën zitten bij de rand van de mat en wacht je op het teken dat je de les kan betreden;
 • Vechten gebeurt alleen op de mat en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen;
 • Voor en na een oefening maak je altijd een buiging naar je oefenmaatje;
 • Tijdens de les verlaat je pas de dojo, nadat toestemming is gegeven door de sensei (hoofdtrainer), sempai (ass. trainer) of dojo-assistent;
 • Leg geen voorwerpen op de Boeddha, dit is geen tafeltje;
 • Aan het begin en einde van de training, wordt er gegroet op de volgende wijze:
  • Alle leden gaan tegenover de sensei staan, gerangschikt in graduatie met de hielen naast elkaar en de armen langs het lichaam
  • De sensei gaat eerst zitten, op het commando seisa gaat de rest van de groep zitten
  • Eerst wordt de linker en daarna de rechterknie op de grond gezet
  • Op het commando mokuso sluit men de ogen (begin meditatie)
  • Op het commando mokuso-yame opent men de ogen (einde meditatie)
  • De leraar draait zich naar de kamize / shomen (erewand waar de foto’s van de (groot)meesters hangen en de principes van de krijgskunsten (budo en bushido);
  • Daarna geeft de sempai (assistent-leraar) of de hoogst gegradueerde leerling het commando shomen-ni-rei en men groet de grootmeesters;
  • De sensei gaat staan, op commando geratsu gaat de rest van de groep staan
  • Als iedereen staat volgt nog een staande groet;
 • Als de groetceremonie aan het begin van de les al is begonnen en je bent te laat, wacht dan buiten de mat, in stilte. Houd je spullen bij je. Je krijgt vanzelf van de trainer dat je erbij kunt komen zitten. Je gaat dan op een beschikbare plek zitten, achteraan, zonder verstoringen en praten;
 • De budo-terminologie wordt zo snel mogelijk eigen gemaakt;