Search

Contributie

De contributie bedraagt:

 • € 111,75 per kwartaal (3 maanden), behalve in het 3e kwartaal (er worden van 2 maanden contributie gerekend in plaats van 3).
 • De contributie wordt aan het begin van elk kwartaal in rekening gebracht.
 • Eenmalige kosten:
  • Administratiekosten (€ 27,50)
  • 1 maand opzegtermijn (€ 37,25)
 • Houd rekening met het volgende bij de beëindiging van het lidmaatschap:
  • Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden per e-mail of via de website.
  • Mondelinge opzeggingen worden NIET in behandeling genomen.
  • De opzegging gaat in aan het eind van de maand van opzegging, waarbij je rekening moet houden met 1 maand opzegtermijn.
  • Voorbeeld: als je op 15 maart opzegt, dan gaat de opzegging in op 31 maart en is nog tot en met april contributie verschuldigd. Er kan nog getraind worden gedurende de maand april.
 • Zie voor betalingscondities: algemene voorwaarden.
 • Deze bedragen worden op de eerste factuur in rekening gebracht.
 • Jaarlijks KBN-lidmaatschap en eenmalige aanschaf van een karatepaspoort van de KBN
 • Aan het begin van elk jaar vindt automatisch een prijs-/inflatiecorrectie plaats.
 • Houd rekening met het aanschaffen van karatepak, beschermers etc. Eventueel kunnen wij deze voor je bestellen.
 • Een aantal keer per jaar vinden examens plaats. De kosten daarvoor worden per examen betaald.
 • Alle leden (wonend in Nederland, tot de maximale leeftijd van 85 jaar) vallen onder een aanvullende verzekering met dekking bij overlijden, blijvende invaliditeit en dekking tijdens het sporten (inclusief komen en gaan)
Schrijf je nu in als lid

Vergoeding via het Jeugd Sport Fonds (JSF)

Voor kinderen van armlastige gezinnen is het soms mogelijk om via het Jeugd Sport Fonds jaarlijks een deel van de jaarcontributie vergoed te krijgen. Dit is alleen mogelijk in bijvoorbeeld de volgende situaties: bijstand, WAO, sociaal minimum, schuldsanering of anders.

De aanvraag voor een vergoeding via het JSF verloopt via een intermediair. Eventueel kunnen we hierbij een beetje helpen.

De maximale vergoeding per aangevraagd jaar per kind kan per jaar verschillen.

Mogelijk wordt de hele contributie betaald. Het eventuele resterende deel van de contributie verzoeken wij u dit zelf bij te dragen.