Zoek

Karate bij ShoShin

Voor kinderen vanaf 6 jaar

Kinderen willen zichzelf ontdekken en bewijzen, successen boeken en slagen in het leven. De wens om zichzelf te leren verdedigen hoort er vaak ook bij. Dit is een prima eerste opstap om karate te gaan beoefenen. Maar al snel gaan ze ontdekken dat karate meer omvat en dat het een soort model voor de wereld kan zijn. Door karate te beoefenen kunnen ze leren ontdekken wie ze zijn en wie ze willen worden. Af en toe fluisteren we jongens en meiden wel eens iets persoonlijks in om ze in de goede richting te zetten.

De lessen zijn ingedeeld naar leeftijd en zijn gemengd, d.w.z. jongens en meiden gezamenlijk. Iedereen vanaf 6 jaar is dus van harte welkom om bij ShoShin te komen trainen; óók degenen die iets meer aandacht nodig hebben.

Sociale vaardigheden, weerbaarheid, zelfvertrouwen

Als trainers van sociale vaardigheden en sociaal-emotionele vorming kunnen we het niet nalaten kinderen te helpen deze vaardigheden verder te vergroten tijdens de karatelessen (het bloed kruipt waar het niet gaan kan).

Op een interessante manier leren we kinderen op een positieve manier in het leven staan en hun zelfvertrouwen te laten groeien zonder daar teveel nadruk op te leggen. Tevens wordt er aandacht besteed aan hoe je op een prettige manier met elkaar om kunt gaan. Het verbeteren van sociale vaardigheden, weerbaarheid en het omgaan met persoonlijke grenzen komen ook aan bod.

Als kinderen signalen afgeven dat ze in de knel zitten nemen we, indien nodig (en in overleg met hen), contact op met ouders, school en/of eventuele hulpverlening.

Tieners mogen helpen met examineren en lesgeven als ze daar qua niveau en rijpheid aan toe zijn.

De rol van leraar (sensei) neem ik zeer serieus. De letterlijke vertaling van sensei is afgeleid van het Chinese sifu, dat ‘andere vader’ betekent. Ik heb dus op de club heel veel kinderen :-).

Opvoeden doe je immers als ouder niet alleen, it takes a village to raise a child. Het is belangrijk dat we dat met z’n allen doen, vanuit verbinding, openheid en tegenwoordigheid van geest en enthousiasme.

Kernwaarde: Jita Kyoei

Samen schitteren wij!

 

 

Lees meer
Jita Kyoei (= Samen schitteren wij)

Betekenis van ShoShin

ShoShin is de naam van onze school en een prachtig levensmotto!

 

 

Lees meer

Dojo-regels (dojo-kun)

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, houden we ons aan de 5 basisregels van grondlegger Funakoshi en de Erecode van de vechtkunst.

We hebben hieraan onze eigen invulling gegeven.

 

Lees meer