Zoek

De jongens werden nadrukkelijk gewezen op hun sterke punten, maar ook hun zwakke punten en de gevolgen daarvan.

Door deze trainingen zijn er eindelijk wezenlijke zaken bespreekbaar gemaakt. Sterke punten: bespreken van (on)gewenst gedrag, de consequente interactiestijl van de trainer, de scherpe en terechte observatie van de trainer. Onmisbaar vind ik de aanwezigheid van de groepsleerkracht t.b.v. de implemantie van het geleerde in de groep. Parafraseren (d.w.z. het fysieke gebeuren vertalen met woorden naar gedragsstijlen) vond ik erg goed van Camiel. Er zou een manier of uitbreiding of vervolg moeten komen om dat nog meer tot z’n recht te laten komen.

Intern-begeleider van een basisschool